+359 (052) 640 569
english@elcvarna.com

Международни сертификати

Изберете Вашия курс, инвестирайте в своето бъдеще

Съществуват множество различни организации, които предлагат международни изпитни сертификати по английски език. Два от най-широко признатите сертификати са тези на Кеймбридж и IELTS. Какво означават тези сертификати, и кой е по-добрият за Вас?

Различни университети и фирми предпочитат определени сертификати пред други, но обикновено те приемат и различен сертификат, който е на същото ниво. Преди всичко, трябва да се консултирате със съответната организация.

Сравнителна таблица на изпитите на Кеймбридж и IELTS:
http://www.cambridgeenglish.org/images/our-exams-on-cambridge-english-scale.jpgВсички изпити проверяват Вашите умения по английски език по всичките четири компонента:

•    Четене
•    Писане
•    Слушане
•    Говорене

Следва списък на различните изпитни нива и какво означават те в реалния живот.
 

 

Cambridge English: KEY (KET )    ОЕЕР ниво A2


Тази базова квалификация е отличен изпит, който следва да положите ако сте начинаещ в изучаването на английски език.
Cambridge English: Key (KET) квалификацията е доказателство за Вашите умения да употребявате английски език за общуване в несложни ситуации.

Тя Ви осигурява необходимата увереност да продължите обучението си за полагане на по-висок клас изпити.

Cambridge English: Key Certificate показва, че Вие можете:

•    Да разбирате и употребявате основни фрази и изрази
•    Да разбирате прост писмен английски език
•    Да се представяте и да отговаряте на основни въпроси за себе си
•    Да общувате с англоговорящи на базово ниво
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЕЕР НИВО:           A2
ФОРМАТ НА ТЕСТА:     Компютърен или на хартия
БРОЙ ЛИСТОВКИ:   3
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕСТА:    Около 2 часа

 

Cambridge English:  Preliminary (PET)    CEFR level B1


Shows you have mastered the basics of English and now have practical skills for everyday use.

A Cambridge English: Preliminary Certificate shows you can:

  • Read simple text books and articles in English
  • Write letters and emails on everyday subjects
  • Take meeting notes
  • Give opinions in spoken and written English

KEY FACTS

CEFR LEVEL:           B1

TEST FORMAT:      Computer or paper based

No. Of PAPERS:     3

EXAM LENGTH:    About 2 hours 20 minutes

Cambridge English:  First Certificate  (FCE)    ОЕЕР ниво B2

Най-популярната квалификация, призната от хиляди фирми и образователни институции в цял свят.
Доказва, че имате езиковите умения, за да живеете и работите независимо в англоговоряща страна или за обучение провеждащо се на английски език.

Cambridge English: First Certificate квалификацията показва, че Вие можете:

•    Ефективно да общувате като изразявате мнения и представяте аргументи
•    Да следите новините
•    Да пишете на ясноразбираем и подробен английски език, изразявайки мнения, различия и гледни точки
•    Да пишете писма, доклади, резюмета, разкази и различни други текстове
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОЕЕР НИВО:           В2
СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ: 160-190
ФОРМАТ НА ТЕСТА:     Компютърен или на хартия
БРОЙ ЛИСТОВКИ:   4
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕСТА:    Около 3,5 часа

 

Cambridge English:  Advanced (CAE)    ОЕЕР  ниво  C1

Задълбочена квалификация на високо ниво, която показва, че притежавате езикови умения, търсени от работодатели и университети.
Подготовката за Cambridge English: Advanced помага на учащите се да развият необходимите умения за максимално възползване от обучение, работа и живот в англоговорящи страни.
Над 6 000 образователни институции, фирми и правителствени учреждения в цял свят признават Cambridge English Advanced (CAE) като доказателство за постигнато високо ниво в изучаването на английски език.

Cambridge English: Advanced Certificate квалификацията показва, че Вие можете:

•    Да изберете академичен курс на обучение на университетско ниво
•    Да комуникирате ефективно на управленско и професионално ниво
•    Да участвате с пълна увереност в семинари, на работни срещи, и академични занимания
•    Да се изразявате с висока степен на свободно владеене на езика
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЕЕР НИВО:           С1
СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ: 180-210
ФОРМАТ НА ТЕСТА:     Компютърен или на хартия
БРОЙ ЛИСТОВКИ:   4
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕСТА:    Около 4 часа

 

Cambridge English:  Proficiency (CPE)    ОЕЕР  ниво C2


Квалификация от най-висша степен – доказателство за това, че сте високо компетентен англоговорящ.
Cambridge English: Proficiency (CPE) квалификацията показва пред света, че сте усвоили английския език на изключително високо ниво. Тя доказва, че можете да комуникирате свободно и с цялата сложност на речта на високо компетентен англоговорящ.
Подготовката за и полагането на изпита означава, че притежавате ниво на английски език, което е необходимо, за обучение или работа във висши професионални или академични среди, като например за следдипломна или докторска програми

Cambridge English: Proficiency Certificate квалификацията показва, че Вие можете:

•    Да изучавате сложни учебни предмети на най-високо ниво, включително по следдипломна и докторска програми
•    Да преговаряте и убеждавате ефективно на висше управленско ниво в международни търговски среди
•    Да разбирате основните положения на сложни писмени текстове
•    Да разговаряте по сложни или чувствителни теми и уверено да се справяте с трудни въпроси
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЕЕР НИВО:           С2
СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ: 200-230
ФОРМАТ НА ТЕСТА:     Компютърен или на хартия
БРОЙ ЛИСТОВКИ:   4
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕСТА:    Около 4 часа

 

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Prelim)  ОЕЕР  ниво  B1


Усвоете практическите езикови умения, които са Ви необходими за да стартирате бизнес на английски език. С квалификацията Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) можете да покажете пред  работодатели, че имате добри познания по английски език, достатъчни за практична ежедневна употреба в бизнес среда.

Cambridge English: Business Preliminary квалификацията показва, че Вие можете:

•    Да обсъждате бизнес теми
•    Да разбирате схеми и графики
•    Да пишете работни имейли
•    Да следите прости телефонни разговори
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЕЕР НИВО:           В1
ФОРМАТ НА ТЕСТА:     Компютърен или на хартия
БРОЙ ЛИСТОВКИ:   3
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕСТА:    Около 2 часа и 20 минути

 

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)    OEER  ниво B2


С квалификацията Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) можете да покажете пред работодатели, че сте готови успешно да работите в сферата на международния бизнес. Този изпит може да Ви помогне при кандидатстване за нова работа, за служебно израстване, или за развитие на Вашата кариера.

Cambridge English: Business Vantage сертификат показва, че Вие можете:

•    Да пишете работни съобщения и доклади
•    Да четете и разбирате бизнес публикации
•    Да слушате, разбирате и давате мнения на работни срещи
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЕЕР НИВО:           В2
ФОРМАТ НА ТЕСТА:     Компютърен или на хартия
БРОЙ ЛИСТОВКИ:   4
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕСТА:    Около 2 часа и 40 минути

 

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)    ОЕЕР ниво  C1

Cambridge English: Business Higher (BEC Vantage) квалификацията Ви осигурява практическите езикови умения, необходими за ефективна работа на високо равнище в международния бизнес.
С този сертификат можете да покажете пред работодатели, че сте работили усърдно за и сте достигнали най-високо ниво на бизнес английски.

Cambridge English: Business Vantage сертификат показва, че Вие можете:

•    Да комуникирате ефективно на управленско и професионално ниво
•    Да участвате с увереност в срещи и презентации
•    Да изразявате себе си свободно
•    Да реагирате адекватно в различни културни и социални ситуации
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЕЕР НИВО:           В2
ФОРМАТ НА ТЕСТА:     Компютърен или на хартия
БРОЙ ЛИСТОВКИ:   4
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕСТА:    Около 2 часа и 40 минути

 

IELTS (International English Language Testing System)


IELTS е широко признат от образователни институции, работодатели, професионални регистрационни органи и правителствени имиграционни служби, които често изискват доказване на езикови умения по английски, като част от техните процедури за подбор или наемане на персонал, особено в САЩ. Над 2,5 милиона тестове се полагат всяка година.

IELTS използва 9-бална скала на оценяване за определяне нивото на владеене на езика, от неползващ езика (бал 1) до експерт (бал 9)

Два вида IELTS тестове
•    Академичен - предназначен за тези, които планират да учат във висше учебно заведение или с цел професионална регистрация.
•    Общообразователен - фокусира се върху усвояване на основни умения за оцеляване в социални и работни среди. Обикновено е предназначен за тези, които заминават в англоговорящи държави с цел средно образование, професионален опит, или програми за обучение.

IELTS:

•    За стартиране на Вашата професионална кариера или обучение в друга държава
•    За доказване на езикови умения по английски
•    За вземане на решение за модул, който да отговаря на Вашите цели - Академичен или Общообразователен
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЛНА СКАЛА:           1-9 (ОЕЕР Нива А1-С1+)
ФОРМАТ НА ТЕСТА:     На хартия
БРОЙ ЛИСТОВКИ:   4
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕСТА:    Около 2 часа и 45 минути